Прескочи главну навигацију

187. годишња Генерална конференција

Субота 30. 9. 2017. и недеља 1. 10. 2017.

187. godišnji Opći sabor

Црквено вођство дотиче више духовних тема на конференцији, при чему се обраћају не само члановима цркве , него и представницима државних власти, других верских ѕаједница, представницима јавног живота и другим учеснцима конференције. Говорници су чланови највишег црквено вођства, председник цркве Томас С. Монсон и његови саветници из Првог Председништва, као и чланови Већа Дванаесторице Апостола и других врховних ауторитета Цркве.

Више информација и тачно време преноса ће бити објављено овде!