Пет библијских стихова који нас поучавају о Светом Духу

  Zaglavna slika

  Као и други хришћани, мормони, иначе познати као чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих дана, верују у библијска учења о Богу Оцу, Његовом Сину, Исусу Христу и Светом Духу. Мормони, међутим, не верују да Библија поучава о Тројству - да су Отац, Син и Свети Дух једно биће. Уместо тога, мормони верују да Библија поучава да Отац, Син и Свети Дух делују у потпуном јединству, али су одвојени појединци (видети Jeffrey R. Holland, „The Only True God and Jesus Christ Whom He Hath Sent,” Ensign или Liahona, нов. 2007, стр. 40-42). Мормони означавају ове појединце заједнички као Божанство.

  Поред тога, док многи хришћани верују да је Бог само дух, мормони верују да Отац и Син имају прослављена тела и да је Свети Дух дух. Мормонска доктрина, попут Библије, поучава да је Свети Дух једини члан Божанства без тела. Ево само неколико библијских учења о Светом Духу.

  1. Maтеј 3:11 Свети Дух нас посвећује

  Свеци последњих дана верују да исто као што је крштење водом важно за чишћење од наших греха, тако је и примање Светог Духа, или крштење ватром. У Maтеју 3:11 је забележено да ће Исус Христ крстити „Духом Светим и огњем” оне који су прво крштени водом. Исто тако, Бојд К. Пакер, врховни вођа Цркве од 1961. године до своје смрти 2015. године, поучио је да „постоје два дела крштења - крштење водом и крштење ватром или Светим Духом” ( „The Gift of the Holy Ghost: What Every Member Should Know,” Liahona, авг. 2006, стр. 20). 

  Примање Светог Духа се упоређује са крштењем ватром јер Свети Дух има прочишћавајући утицај у нашим животима. Мормонска доктрина поучава да као што ватра прожима шљаку, Свети Дух прочишћава наша срца све дотле док немамо више жељу да грешимо (видети David A. Bednar, “Clean Hands and a Pure Heart,” Ensign или Liahona, нов. 2007, стр. 80-83). Овај прочишћавајући утицај нам помаже да постанемо достојни да живимо са Богом једног дана (видети Јеванђеоска начела [2009], стр. 120-124).

  Slika
  Mormonski nauk naučava da možemo osjetiti utjecaj Duha Svetoga kada čitamo Božju riječ.

  2. Joван 3:5 Морамо примити Светог Духа да бисмо ушли у царство Божје

  Мормони верују у оно што Библија говори о значају крштења: „Ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у царство Божје” (Joван 3:5). Мормонска доктрина поучава да морамо бити крштени да бисмо се вратили у Божје царство након што умремо, а да би обред крштења био потпун, морамо примити и дар Светог Духа. Као што је пророк Џозеф Смит рекао: „Можете исто тако крстити врећу песка као човека, ако то није учињено ради опроста греха и добијања Светог Духа. Крштење водом је само пола крштења и ништа не вреди без друге половине - то јест, крштења Светим Духом” (Учења председника Цркве: Џозеф Смит [2007], стр. 95).

  3. Joван 14:26 Свети Дух нас може утешити и поучити свему

  Мормони верују у учење Исуса Христа да „утешитељ Дух свети, коjега ће Отац послати у име моjе, он ће вас научити свему и напоменуће вам све што вам рекох” (Joван 14:26). Свети Дух је учитељ истине и ако смо спремни да слушамо, може нас поучити свему. Мормони такође верују у библијско учење да нас Свети Дух може утешити када смо тужни или усамљени и подсећа нас на Божју љубав према нама.

  4. Joван 15:26 Свети Дух сведочи о Исусу Христу

  Исус је поучио да „кад дође утешитељ, кога ћу вам послати од Оца, Дух истине, који од Оца излази, Он ће сведочити за мене” (Joван 15:26). Мормони верују да је једна од главних улога Светог Духа да сведочи о истини, посебно о Исусу Христу и Његовом божанству! Само преко Светог Духа можемо добити сведочанство да је Исус Христ Син Божји и Откупитељ света (видети „Testimony,” Gospel Topics, topics.lds.org).

  5. Галатима 5:22-23 Када имамо Светог Духа, осећамо љубав, радост и мир

  Свети Дух се често назива Дух Господњи. Стихови 22 и 23 у Посланици Галатима 5 глава поучавају да „род је духовни љубав, радост, мир, трпљење, доброта, милост, вера, кротост [и] уздржање” (Галатима 5:22-23). Мормони верују да када имамо Светог Духа, можемо искусити сва горе наведена позитивна осећања и особине, без обзира на тешкоће са којима се суочавамо у животу. Свети Дух не јача само нас, него нам такође даје снагу да подижемо друге и помажемо им у изазовима са којима се суочавају. 

  Сазнајте више о Светом Духу

  Да ли сте заинтересовани да сазнате о чему још поучава мормонска доктрина? Да бисте сазнали више о томе шта мормони верују у вези са библијским учењем о Богу, Исусу Христу и Светом Духу, посетите mormon.org.