Прескочи главну навигацију

У шта верују Мормони?

Jesus Christ

Чланци вере излажу 13 основних тачака веровања међу члановима Цркве Исуса Христа светаца последњих дана. Пророк Џозеф Смит их је прво написао у писму Џону Венворту, једном новинском издавачу, као одговор на Венвортов захтев да сазна у шта верују чланови Цркве. Они су касније објављени у црквеним часописима. Сада се сматрају Писмима и укључени су у Драгоцени бисер. (Одани вери, страница 193)

1. јануара 2000. године, Прво председништво и Веће дванаесторице апостола издала су следећи проглас назван 'Христ који живи'. Овај проглас сведочи о Господу Исусу Христу и садржава сажетак његовог идентитета и божанске мисије.

23. септембра 1995. године, председник Гордон Б. Хинкли, петнаести председник Цркве, прочитао је следећи проглас на генералном састанку потпорног друштва. Овај надахнут проглас, назван 'Породица: Проглас свету', постао је коначна изјава Цркве о породици.