Прескочи главну навигацију

Како можемо користити молитву за комуникацију са Богом

Молитва

Шта мормонска вера поучава о молитви?

Мормони, познати и као чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих дана, верују да је молитев комуникација између нас и Бога, нашег Небеског оца. Небески отац жели да Му се молимо сваког дана, како лично, тако и са нашим породицама. Мормони верују да Бог жели да се „молимо Њему и ником другом” („Prayer,” Gospel Topics, topics.lds.org). Мормонска вера поучава, као и Библија, да је Исус Христ, када је био на Земљи, објаснио да се треба молити Небеском оцу у име Исусово (видети Joван 16:23). За мормоне, молитва је заповест од Бога и прилика да лично комуницирамо са Њим.

Како треба да се молим?

Да бисмо показали поштовање и љубав према Богу када се молимо, клекнемо, погнемо главу и затварамо очи. Мормони верују да када се молимо треба да будемо свесни да разговарамо са нашим Оцем на небу и да користимо језик љубави и поштовања.

Мормонска вера поучава да молитва наглас има моћ, а Писма нас подстичу да се често молимо у осами како бисмо изразили Богу своја права осећања (видети Maтеј 6:6-7; Aлмa 34:17-27). Међутим, Богу се можемо молити било када и било где. Мормонска уверења укључују учење да чак и мисао може бити молитва ако је усмерена према Богу (видети Guide to the Scriptures, „Prayer,” scriptures.lds.org).

Мормони верују да када се молимо треба да захвалимо Небеском оцу за многе благослове. Као што је један мормонски вођа приметио: „Најмоћније и најдуховније молитве које сам искусио биле су углавном изрази захвалности са мало захтева, ако их је било” (David A. Bednar, „Pray Always,” Ensign или Liahona, нов. 2008, стр. 42). Мормонска уверења укључују учење да све што имамо долази од Бога и да чак у најтежим изазовима још увек можемо да Му захваљујемо за наше благослове.  

Мормонска вера учи да Небески отац жели да у молитви тражимо оно што нам треба. Исус Христ је поучио: „Иштите и даће вам се; тражите и наћи ћете; куцајте и отвориће вам се. Јер сваки који иште, прима, и који тражи, налази, и који куца, отвара му се” (Maтеј 7:7-8). Мормони верују да, када се молимо, можемо питати Небеског оца да нам помогне у физичким, емоционалним и духовним потребама и свим осталим потребама које имамо. Мормони такође верују да наш брижни Отац, Бог жели да нам помогне и да ће нам дати сваки благослов који нам је од користи. Међутим, када тражимо од Небеског оца благослове, треба се молимо да вуде Његова воља и учинимо све што је у нашој моћи да будемо достојни да благослова које тражимо.

Који благослови долазе од молитве?

Мормони верују да молитва доноси многе благослове. Мормонска вера поучава да када се молимо осећамо Божју љубав према нама. Осјећамо захвалност док размишљамо о многим благословима који су већ у нашим животима. Осећамо већу срећу и мир док се трудимо да ускладимо своју вољу са Божјом вољем за наш живот. Благословени смо већим стрпљењем и вером. Можемо осетити утицај Светог Духа који нас води и усмерава. Када се молимо, Бог отвара небеске прозоре и даје нам благослове које је већ био спреман да пружи, и да је само потребо да тражимо. Такође можемо помоћи у благосиљању животе других док упућујемо искрене молбе Богу за њихову добробит.

Како можете сазнати више о Божјем плану за вас

Да бисте сазнали више о мормонској вери и ономе у шта мормони верују о молитви, посетите mormon.org