Прескочи главну навигацију

Видео поруке од председништва областа

Материјали за самодовољност

Ови водичи су развијени у циљу помагања члановима да приме духовне и материјалне благослове самосталности. Пронађите све ове материјале и додатне информације на главном сајту за самосталност.

Мој пут до самодостатности (2015) (Хрватски)

My Path (2016)

My Path to Self-Reliance (2015)

Мој темељ: Начела, вештине и навике (2015) (Хрватски)

My Foundation (2016)

My Foundation: Principles, Skills, Habits (2015)

Покренути и развијати своје пословање (2014) (Хрватски)

Starting and Growing My Business (2017)

Starting and Growing My Business (2014)

Особне финанције (2016) (Енглески)

Моја претрага за посао (2014) (Хрватски) 

Find A Better Job (2016)

My Job Search (2014)

Образовање за бољи рад (2014) (Хрватски)

Education For Better Work (2016)

Education for Better Work (2014)

Personal Finances (2016)

Education For Better Work (2016)

Education for Better Work (2014)

Наручите штампане приручнике овде