Прескочи главну навигацију

Статистички извештаj са априлске генералне конференције 2016. за 2015. годину

Статистички извештаj са априлске генералне конференције 2016. за 2015. годину

Прво председништво jе обjавило следећи статистички извештаj у вези са статусом Цркве до 31. децембра 2015. године.

ЦРКВЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Кочићи..... 3,174

Mисије..... 418

Подручја..... 558

Одељења и огранци..... 30,016

ЦРКВЕНО ЧЛАНСТВО

Укупан број чланова..... 15,634,199

Нова деца у запису.....114,550

Krshteni obraћenici..... 257,402

MИСИОНАРИ

Пуновремени мисионари..... 74,079

Мисионари у црквеној служби..... 31,779

ХРАМОВИ

Посвећени храмови..... 5

(Кордоба Aргентина, Пејсон Јута, Tрухиљо Перу, Индијанополис Индијана,  Tихуана Meксико)

Поново посвећени храмови..... 2

(Meксико Сити Meксико, Moнтреал Квибек)

Храмови у функцији..... 149