Статистички извештаj са априлске генералне конференције 2016. за 2015. годину

  Статистички извештаj са априлске генералне конференције 2016. за 2015. годину

  Прво председништво jе обjавило следећи статистички извештаj у вези са статусом Цркве до 31. децембра 2015. године.

  ЦРКВЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ

  Кочићи..... 3,174

  Mисије..... 418

  Подручја..... 558

  Одељења и огранци..... 30,016

  ЦРКВЕНО ЧЛАНСТВО

  Укупан број чланова..... 15,634,199

  Нова деца у запису.....114,550

  Krshteni obraћenici..... 257,402

  MИСИОНАРИ

  Пуновремени мисионари..... 74,079

  Мисионари у црквеној служби..... 31,779

  ХРАМОВИ

  Посвећени храмови..... 5

  (Кордоба Aргентина, Пејсон Јута, Tрухиљо Перу, Индијанополис Индијана,  Tихуана Meксико)

  Поново посвећени храмови..... 2

  (Meксико Сити Meксико, Moнтреал Квибек)

  Храмови у функцији..... 149