Moрмонова књига, древно Свето писмо: Ко је написао и како је преведена?

  О чему говори Мормонова књига?

  Мормонова књига је свети запис кога мормони, или свеци последњих дана, уз Библију, сматрају Светим писмом. Њено појављивање је суштински део историје мормонизма. Мормонова књига говори о историји две велике цивилизације које су живеле на древном америчком континенту. Једна од тих цивилизација емигрирала је на амерички континет из Јерусалима 600 година пре нове ере, а друга је емигрирала много раније са Блиског Истока (видети увод у Мормонову књигу).

  Мормонова књига бележи делове друштвене и политичке историје ове две цивилизације. Међутим, што је још важније, Мормонова књига говори о Божјим односима са овим древним народима и сведочи о Божјој љубави и милости према свој Његовој деци. Moрмони верују да Мормонова књига садржи пунину Јеванђеља Исуса Христа (видети Историја Џозефа Смита 1:34). Највећи догађај забележен у књизи је извештај о посети Исуса Христа америчком континенту након Његове смрти и васкрсења.

  Сазнајте како смо дошли до Мормонове књиге
  Мормонова књига садржи записе древних пророка. Она поучава о вери у Исуса Христа.

  Ко је написао Мормонову књигу?

  Свеци последњих дана верују да Мормонова књига садржи делове записа многих древних пророка (видети „Кратко објашњење о Мормоновој књизи”). Ти пророци су угравирали своје записе на златним плочама. Њихови записи су сакупљене и сажети у скраћени запис пророка и историчара који се звао Мормон. Мормонова књига носи његово име. Након Мормонове смрти, његов син Морони је завршио запис и закопао плоче како би их заштитио.

  Одакле Мормонова књига потиче?

  Године 1805, 23. децембра, вековима након смрти Мормона и Моронија, још један кључни догађај у историји мормонизма догодио се када је рођен дечак по имену Џозеф Смит. Када је Џозеф имао 17 година, Морони, тада анђео, појавио се пред њим док се молио (видети Историја Џозефа Смита 1:27-33). Морони је рекао Џозефу да је древни запис, који су он и његов отац завршили, написан на златним плочама и закопан на брду у близини Џозефове куће у руралном делу државе Њујорк. Морони је такође рекао Џозефу да Бог има посебну мисију за Џозефа, да Џозеф треба да добије плоче и да је Бог припремио начин да буду преведене.

  Шта је Мормонова Књига?

  Која је улога Мормонове књиге у историји мормонизма?

  Превод Мормонове књиге је био заиста чудесан догађај у историји мормонизма. Џозеф Смит, сиромашни дечак са фарме, имао је врло мало формалног образовања. Није би способан да самостално преведе запис, тако да му је била потребна божанска помоћ.

  Да би помогао Џозефу у важном задатку превођења Светог писма, Бог је припремио инструменте. Два од тих инструмената названа су Урим и Тумим - пар нарочитих каменова или „тумача” које је Џозеф пронашао закопане са плочама (видети Историја Џозефа Смита 1:35). Сличне иструменте су користили пророци у Старом завету (видети Излазак 28:30). Џозеф је користио то камење за тумачење и диктирање писарима. Као помоћ у превођењу, Џозеф је такође користио још један камен, назван камен виделац. Сведочио је да је књигу могао да преведе једино „даром и моћу Божјом” („Book of Mormon Translation,” Gospel Topics, topics.lds.org).

  Данас је Мормонова књига преведена са енглеског на више од 100 језика (видети „Book of Mormon in 110 Languages,” Ensign, мај 2015, стр. 137). Помогла је милионима људи широм света да се приближе Исусу Христу и уче о Његовом Јеванђељу.

  Како могу сазнати више?

  Мормонова књига говори о вери, покајању и проналажењу истинске среће. Мормонова књига такође говори о Божјој љубави према свој Његовој деци, укључујући и вас. Да бисте сазнали више о Мормоновој књизи и затражили бесплатан примерак, посетите mormon.org.